Доступ до публічної інформації

 

 


Ліцей "Престиж" м.Києва надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації"

Надання публічної інформації  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:  

Розпорядник інформації

Ліцей «Престиж» м. Києва

Організація

Ім'я (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є

Запит на інформацію

Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

Підпис і дата запиту

 

Поштова адреса ліцею для подання інформаційного запиту:

03126, м. Київ, вул.Героїв Севастополя, 42А,  відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Запит на публічну інформацію);

телефон: (044) 408-63-45;

факс: (044) 408-63-45;

електронна пошта: prestizl@ukr.net