Партнерські зв'язки

Ліцей "Престиж" є базовим навчальним закладом НТУУ КПІ.

Підтримує партнерські зв'язки з:

- Міжрегіональною Академією управліня персаналом.
- Національним Університетом харчових технологій.
- Національним авіаційним університетом.
Ліцей підтримує зв'язки із навчальними закладами Польщі та є постійним учасником міжнародного проекту "РОМ0SТ ІNТЕRNАTIОNАL" із вивчення англійської мови з викладачами з США.

 

У рамках наукової діяльності ліцей співпрацює з інститутом педагогіки АПН України (лабораторією методів навчан­ня математики, фізики та інформатики). Метою співпраці є розробка та впровадження в роботу ліцею моделі розвивального соціально-педагогічного середовища "Школа успіху" та дослідження її впливу на формування особистості учня і вчителя.