Звіт директора Ліцею по підсумкам 2014 – 2015 навчального року

 

 

Організаційні питання навчального року
В ліцеї   „ Престиж” відповідно до ст. 36 Закону України «Про освіту», ст. 11 Закону України «Про загальну середню освіту», до Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», затвердженого наказом МОН, молоді та спорту України від 30.11.2012 р. №1352, наказу Міністерства освіти і науки України №1268 від 05.11.2014 з метою створення відповідних умов для фізичного і психологічного розвитку здорової особистості в Ліцеї організовано дослідно-експериментальну роботу Всеукраїнського рівня за темою: «Концептуальні засади створення навчально-інженерного середовища в ліцеї «Престиж» м. Києва» , яка проводиться у співпраці з Інститутом педагогіки НАН України .
Керівник – Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту Педагогіки НАПН України.
Наукові консультанти:
Глобін Олександр Ігорович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України;
Лапінський Віталій Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент,  завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України;
Тимошенко Юрій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, заступник декана ІПСА НТУУ «КПІ»
Ліцей “Престиж” у 2014-2015 н. р. здійснював  навчання учнів з 5-го по 11 клас. Мова навчання – українська. Вивчаються іноземні мови: англійська, німецька або польська, російська (факультативно). У 5-х – 7-х класах організована допрофільна підготовка та додатково викладаються предмети: логіка, інформатика, англійська мова (англомовний клуб), математика. Профільне навчання учнів 8-11 класів за профілями: фізико-математичного, прикладної математики та поглиблено вивчаються предмети: математика, фізика, інформатика, англійська мова.
В Ліцеї «Престиж» працюють досвідчені педагогічні кадри.
Одним із головних питань оптимальної та якісної організації навчально-виховного процесу в Ліцеї є укомплектованість на початок навчального року педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою та відповідність освіти педагогічних працівників займаним посадам.
        При  розстановці кадрів адміністрація Ліцею враховує кваліфікацію вчителя, результативність роботи його в попередні роки, рекомендації профспілкового комітету з метою соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, віковий  склад педагогів та досвід їх роботи, результати анкетування батьків та учнів.
        Ліцей повністю укомплектований педагогічними кадрами. Згідно розстановки педагогічних  кадрів працюючих не за фахом немає.
Формування та становлення педагогічного колективу ліцею «Престиж»
Навчальні
роки
Всього
педпра-
цівників
З них категорії Пед. звання Наук. діяльність. «Відмінник
освіти»
Шт. Сум вища I II Спец Вч. метод. Сташ. вч. аспірант Канд. наук
2006-2007 30 18 12 19 3 4 4 3 5 - 1 2
2007-2008 37 25 12 19 8 2 8 2 6 2 - 5
2008-2009 43 33 10 23 8 5 7 3 8 2 - 5
2009-2010 52 42 10 20 7 9 16 4 8 5 - 5
2010-2011 47 39 8 19 6 7 15 4 6 4 1 4
2011-2012 44 37 7 20 7 10 7 5 7 3 2 4
2012-2013 47 37 10 20 7 10 10 5 6 3 2 4
2013-2014 49 37 12 20 8 8 13 5 6 3 3 4
2014-2015 52 43 9 22 8 8 14 7 7 2 4 4
 
У 2014-2015 р. середній вік педагогів складає  45 років, в т. числі:
понад 50 років..........14(27 %)
від 40 до 50 років......11(21 %)
від 30 до 40 років......7(13 %)
до 30 років................ 20 (39 %)
 
У 2014-2015 н. р. в Ліцеї було атестовано 9 педагогічних працівників.
Рішення атестаційної комісії Ліцея у поточному навчальному році було наступним:
Порушити клопотання перед районною атестаційною комісією про:
 1. Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та звання «вчитель-методист» викладачу математики Буковській Оксані Іванівні;
 2. Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та звання «вчитель-методист» викладачу української мови та літератури Тананай Тамарі Миколаївні;
 3. Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та звання «вчитель-методист» викладачу історії Плебанському Михайлу Володимировичу;
 4. Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та встановлення звання «старший вчитель» викладачу фізичної культури, ОЗ Домрачевій Людмилі Василівні;
 5. Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» викладачу хімії, біології Томченко Наталії Петрівні;
 6. Встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»
викладачу математики Росохатій Катерині Миколаївні;
 1. Встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії» викладачу англійської мови Фрол Марії Анатоліївні;
 2. Встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії» викладачу викладачу математики  Волошеній Вікторії Вікторівні
 3. Встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії» практичному психологу Подгорному Віталію Едуардовичу.
 
Згідно з річним планом роботи Ліцею на 2014-2015 навчальний рік педагогічний колектив продовжив роботу по реалізації ліцейної проблеми: «Формування та вдосконалення ключових компетентностей ліцеїстів як складова  підвищення якості навчально-виховного процесу в умовах передпрофільного, допрофільного та профільного навчання» в рамках якої працював над єдиною методичною проблемою: «Діяльнісна складова передпрофільного, допрофільного та профільного навчання – необхідна умова якісного
навчання».
Забезпечення обов’язкової освіти
У 2014-2015 навчальному році у Ліцеї було 11 класів, в яких навчалося 232 учнів та діяли дві групи продовженого дня, що необхідні для функціонування Школи повного дня. Контингент учнів Ліцею:
5-ті класи – 47 учнів
6 клас – 47 учнів
7-мі класи – 40 учнів
8 - мі класи – 22 учнів
9 – ті класи – 34 учень
10-й клас – 24 учнів
11-ті класи – 18 учнів
 Дітей пільгових категорій:
-             напівсиріт - 4
-             з багатодітних сімей - 7
-             дітей, що постраждали від аварії на ЧАЕС – 2
-             дітей-інвалідів – 2
-             дітей з неповних сімей – 1
Протягом навчального року з ліцею вибуло 7  учнів, прибуло 8  учнів.    
 
Підсумки  навчальних досягнень учнів Ліцею 2014 – 2015 н.р.
 
  10 -12 % 9-12 % 8-12 % всього %
5-І 5 21 5 21 6 25 16 66
5-ІІ 8 35 3 13 7 30 18 78
6-І 3 12,5 7 29 6 25 16 66
6-ІІ 2 10 1 4 7 3 10 43
7-І - - - - 4 21 4 21
7-ІІ 3 14 5 24 9 43 17 81
8 1 5 4 18 7 32 12 55
9-І 1 6 3 19 3 19 7 44
9-ІІ 4 22     10 56 14 78
10 5 21 1 4 4 17 10 42
11 2 11 4 22 7 39 13 72
Всього 34 15 33 14 70 30 137 59
 
 
Відмінників навчання в 2014 – 2015 н.р. -  34
Переможців конкурсу «Семестр» (учні з досягненнями 8-12 б) – 137
Результативність роботи з обдарованою молоддю
Результати  ІІ районного етапу олімпіад:
І місце – 6
ІІ місце – 19
ІІІ місце – 31
Всього - 56
З них
Інформатика – 12 місць
Математика – 10 місць
Біологія – 7 місць
Світова література – 5 місць
Українська мова – 5 місць
Англійська мова – 5 місць
Хімія - 4 місця
Географія – 2 міста
Психологія – 2 міста
Німецька мова – 1 місце
Результати  І міського  етапу олімпіад:
І місце – 1- Скупов Сергій -  біологія
ІІ місце – 2 -  Щепанюк Олена - укр.мова та література, П’яткевич Дарина - біологія
ІІІ місце – 11
Всього - 14
З них:
Біологія – 5 місць
Математика – 3 місця
Українська мова – 3 місця
Фізика – 1 місце
Інформатика – 1 місце
Англійська мова – 1 місце
 
Результати районного етапу конкурсу МАН:
І місце – 15
ІІ місце – 6
ІІІ місце – 6
Всього – 27 місць
З них:
Світова література – 10 місць
Фізика – 4 місця
Математика – 4 місця
Біологія – 2 місця
Українська мова – 2 місця
Інформатика – 2 місця
Історія – 2 місця
Психологія – 1 місце
 
Результати міського
етапу конкурсу МАН:
І місце – 2 Урсул Владислав
ІІ місце – 5
Всього – 7 місць
 
З них:
Інформаційні технології – 4 місця – Урсул Влад
Українська література – 1 - Щепанюк Олена  - укр. літ.
Геометрія – 1 місце – Урсул Влад
Екологія – 1 місце – Халета Марія
 
Результати Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів:
Кенгуру – 92
Відмінний результат – 28
Добрий результат – 64
Бобер (інформатика 5-6 кл) – 7
Відмінний результат – 1 Черненко Варвара
 
Добрий результат – 6
1.Куделя Вероніка
2.Корнійчук Олег
3.Мельник Марк
4.Певзнер Артур
5.Найда Данііл
6.Зарицький Кирило
 
Золотий колосок – 6
Срібний колосок (3 предмета) – 7
Срібний колосок (2 предмета) – 30
Срібний колосок (1 предмет) - 63
Результати конкурсу «Кращий клас Ліцею»
І місце – 5-ІІ клас, класний керівник Тананай Т.М.
ІІ місце – 7-ІІ клас, класний керівник Домрачева Л.В.
ІІІ місце – 5-І клас, класний керівник Дворнік А.В.
Організація виховної роботи
Значна кількість часу приділяється залученню учнів 5-6 класів до волонтерської діяльності, в ході якої учні брали участь у таких акціях як «Метелики надії», «Каштани миру», «Від серця до серця», «Хай твоє серце б’ється», «Лист воїнові», «Чобіток». Учні 7-11 класів теж активно залучалися до проведення цих акцій. Вони брали шефство над молодшими класами та разом із ними створювали подарунки своїми руками, писали листівки, збирали необхідні речі для переселенців, які вимушені були виїхати з зони АТО та воїнів АТО, акція «Макулатура» (збір макулатури серед освітніх закладів м.Києва, кошти від якої були спрямовані на допомогу учасникам АТО, організована громадською організацією  «Київська міська спілка ветеранів АТО», що створена ветеранами 12-го Батальйону територіальної оборони Києва; «Збираємо банки для тушонки воєнним»; «Великодня посилка до зони АТО», «Посміхнись у березневий день» (благодійна допомога від батьківських комітетів класних колективів, направлена на підтримку учасників бойових дій), «Пасхальний кошик», «Зустріч з ветеранами Другої світової війни».
В рамках проекту «Батьківська наука» проходять навчально-виховні зустрічі учнів з батьками. В ході цих зустрічей батьки наших учнів розповідають про особливості своїх професій, проводять роботу по профілактиці правопорушень серед молоді, сприяють формуванню здорового способу життя.
В рамках проекту було проведено зустрічі із батьками учнів:
 1. «Особиста гігієна» - Коломацька О.І.
 2. «Професія вчитель – це професія від бога» - Росохата К.М.
 3. «Здоров’я на першому місці» - Шепіль Н.Б.
 4. «Лялька-мотанка» - Шепіль Н.Й.
 5. «Святий Андрій» - Гриців Т.С.
 6. «Моє майбутнє починається вже сьогодні!» - Березюк Р.А.
 7. «Я-майбутній захисник своєї держави» - Певзнер М.
 8. «Я і мій клас» - Бахмутова Л.М. (січень)
 
 • 27 вересня 2014 року - Загальноліцейний Родинно-сімейний етнофестиваль «Престижні гостини», в рамках якого було організовано ярмарку-продаж дитячих робіт; майстер-класи від батьків та дітей; етнокафе. Зібрані кошти 2400гр передано на доброчинність Волонтерській сотні (вул.Броварська 15). Всього у фестивалі взяло участь 220 осіб.
 • 14 жовтня 2014 р. - Районний конкурс вокалістів «Я це зможу» -  І місце - Александров Олег (6-І), ІІІ місце – Новицька Катерина(9кл)
 • Районний конкурс малюнків «Світ без насилля очима дітей» - учениці 6-І класу: Раздоріна Анна, Петрова Софія, Надашкевич Ольга, Стожок Анастасія – ІІ місце.
 
Наші ліцеїсти протягом І семестру 2014-2015 н.р. виконували КТС
соціально-інформаційні проекти «Україна- єдина країна»:
5-І – «Українські народні страви»
5-ІІ - «Україна – єдина країна»
6-І – «Українські народні страви»
6-ІІ – «Регіони України»
7-І – «Традиції Українського народу»
7-ІІ – «Міста України»
8-ФМ – «Державний Гімн України»
9-І – «Традиції українського народу»
9-ІІ – «Україна-єдина країна»
10-ФМ – «Небесна сотня»
11-ПМ – «Український фольклор»
 
Наші ліцеїсти протягом ІІ семестру 2014-2015 н.р. виконували НП
«Енергозбереження»:
5-І – «Енергозбереження – нагальна проблема сьогодення»
5-ІІ – «Будь економним!»
6-І – «Альтернативні джерела енергозбереження за кордоном»
6-ІІ – «Лампи. Види ламп»
7-І – «Альтернативні джерела енергії»
7-ІІ – «Вітряки – наше майбутнє»
8-ФМ – «Енергозбереження в наших оселях»
9-І – «Сучасні технології енергозбереження»
9-ІІ – «На порядку денному енергозбереження»
10-ФМ – «Енергозберегаючі технології»
 
Забезпечення повної загальної середньої освіти
та результати ЗНО 2015 р.
В 2014 – 2015 році ліцей «Престиж» закінчило  18 учнів 11 класу.
Учень Зубар Ілля здобув золоту медаль «За особливі успіхи в навчанні».
Всі випускники пройшли ЗНО з української мови та інших предметів за вибором.
      Результати ЗНО
2015 рік
     
        11 - ПМ        
Учень укр.
мова
мат-ка фізика англ.мова хімія історія біол
1 Шахін Алі 171,5 189,5   183,5      
2 Мартинко Марина 195 187,5 175,5 174,5      
3 Смирнова Марія 170       170   192
4 Рябошапка Віра 174 196   130,5   167  
5 Зубар Ілля 178,5 198 174        
6 Зеленська Анастасія 161,5 179 156 174,5      
7 Березюк Микита 177,5 197   173   156  
8 Дорош Тетяна 164 198     191    
9 Капранов Віталій 168 188 140 173      
10 Марчук Євген 176,5 185 170 165      
11 Філіпенко Роман 168,5 198 175        
12 Бесмертний Роман 190 198 193 183,5      
13 Летучий Дмитро 163,5 189,5 168 158      
14 Карпенко Олександр 165,5 194 172,5       165,5
15 Михайлюк Євген 170 197 187   175    
16 Власюк Владислав 150 188 190 163,5      
17 Колесник Роман 158 180 140        
18 Балибіна Анастасія 164            
 
Результати фінансово-господарської діяльності
 з червня 2014 року по червень 2015 року
 
Ліцей “Престиж” м. Києва розвивається завдяки підтримці благодійного фонду, з яким укладено договір про співробітництво. Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», Статутних цілей   та благодійної програми “Підтримка та розвиток ліцею “Престиж” фонд сприяє розвитку ліцею, покращенню його матеріально-технічної бази, надає благодійну допомогу творчій обдарованій молоді та працівникам Ліцею.
У 2014-2015 навчальному році за сприянням Благодійного Фонду «Столична освіта» була проведена така робота :
 
І. Зміцнення матеріально-технічної бази:
 • замінили старі вікна на металопластикові у коридорі (ІІ поверх);
 • провели санацію каналізаційної системи та чистку каналізаційних колодязів;
 • здійснили ремонт обідніх залі;
 • заправили вогнегасники
 
     ІІ. Облаштування території Ліцею:
 • систематично вивозиться  листя та будівельне сміття з території Ліцею;
 • проведено санітарну обрізку кущів, дерев та знесення сухостійних дерев;
 • здійснюється постійно благоустрій всієї території Ліцею;
 
ІІІ. Придбання ТЗН:
 • телевізори – 1 шт;
 • екран проекційний – 3 шт;
 • ваги механічні- 1 шт;
 • мікшерний пульт – 1 шт;
 • ваги електронні – 1шт.;
 • холодильник – 1 шт.;
 • газонокосарка – 1 шт;
 • водонагрівач – 1 шт;
 • ноутбук – 4 шт.;
 • комп’ютер у комплекті – 1 шт;
 • монітори – 1 шт.;
 • конструктор  LEGO – 2 шт.;
 
  2014-2015 2015-2016
компьютерів 27 46
ноутбуків 11 11
нетбуків 2 2
проекторів 6 10
 
ІV. Забезпечення навчально-виховного процесу:
 • організовано забезпечення канцелярськими , господарськими товарами, миючими та санітарно-дезинфікуючими засобами;
Придбано:
 • стіл учнівський 2-х місний – 10 шт;;
 • стільці для кабінету фізики – 20 шт;
 • пенал ДСП та шафа 4-х дверна – 2 шт;
 • антресолі – 3 шт;
 • стільці для кабінету інформатики та хімії – 40 шт;
 • комплект стендів для кабінету української мови;
 • комплект стендів для кабінету світової літератури;
 • медикаменти;
 • постійно проводиться обслуговування комп’ютерної техніки (ремонт та заправка принтерів,   ксероксів);
 • здійснена  підписка періодичних видань на рік;
 • закуплено методичну та навчальну  літературу;
 
V. Підтримка обдарованої молоді:
    
 • разові стипендії переможцям олімпіад та конкурсів МАН;
 • разові стипендії ліцеїстам, які беруть активну участь в житті Ліцею;
 • щомісячна стипендія переможцям конкурсу «Семестр»;
 • цінні подарунки Відмінникам навчання;
 • цінні подарунки ліцеїстам, які беруть участь у творчих конкурсах різного рівня;
 • екскурсійно-виховні заходи.
         
Перспективи розвитку ліцею в 2015-2016 н.р.
На 2015-2016 н.р. адміністрація Ліцею планує мережу з 11класів з максимальною потужністю. Для цього з  березня 2015 р. в Ліцеї проводились Дні відкритих дверей для учнів і батьків, працював клуб «Юні знавці математики» для випускників 4-х класів.
На цей час до 5-х класів  за результатами пробного тестування, що відбувалося у Дні відкритих дверей, рекомендовано на зарахування 44 дітини.
Мережа класів на 2015 – 2016 н.р.:
5-ті класи – 44 учні
6-ті класи – 45 учнів
7-мі класи – 38 учнів
8-мі класи – 39 учнів
9 клас – 21 учень
10-й клас – 24 учні
11-й клас – 23 учні
Всього 234 учні в 11 класах
 В 2015 – 2016 н.р. з 34 випускників середньої школи (9-ті класи)  продовжили навчання в Ліцеї 23 учні.
 
Забезпечення педагогічними кадрами і працівниками
В 2015-2016 н.р. прийнято на роботу нових педагогічних працівників:
1. Уколова Ніна Олександрівна – вчитель-методист української мови і літератури
2. Ненхо Тетяна Петрівна – «Відмінник освіти», вчитель-методист математики
3. Руденко Марина Євгенівна – вчитель-методист математики
4. Науменко Алла Анатоліївна – вчитель-методист математики
5. Спірідонова Ірина Сергіївна – вчитель фізики і математики
6. Романовська Наталія Ігорівна – вчитель англійської мови
7. Панькова Наталія Сергіївна –керівник гуртка математики
8. Бабенко Олеся Юріївна – вчитель образотворчого мистецтва
9. Гриців Тетяна Семенівна – вчитель англійської мови
 
В 2015-2016 н.р. прийнято на роботу нових  працівників:
Риндіна Тетяна Семенівна – секретар
Гайдамака Вікторія Анатоліївна – техпрацівник
Діденко Олена Валеріївна - техпрацівник

 Вшанування Кобзаря цього року мало творчий характер, бо ліцеїстам було запропоновано представити "свого Шевченка" через долучення до вивчення творчості, через твори, які не залишили байдужими. Кожен учасник свята знайшов щось близьке для себе, чим поділився з іншими. Саме тому вечір пройшов у затишній родинній атмосфері та став спробою показати справжнього, живого Кобзаря, і при цьому без втрат пошани й любові до нього. Ми відкрили нові таланти серед декламаторів. Хотілося б відзначити креактивний підхід 8-ІІ класу при створенні відеоролика.

Щира подяка усім!

https://yadi.sk/i/SM9_yXWnq9UJw